Archiv autora: kristlova

Jógový víkend v Mirošově

Návrat na Navrátilku

Po dlouhé době jsme se rozhodli opět uspořádat jógový víkend, a kde jinde než v Mirošově na Vysočině. Chalupu Navrátilka už dobře známe a její příjemné prostředí a úžasný program víkendu zajistí, že si odpočinete, příjemně se protáhnete a přijedete v pohodové náladě. Bližší informace naleznete v přihlášce, a to včetně platebních údajů.

Termín: 23. – 25.2.2024

Cena: 3.490,-

Přihláška ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail: kristlova@vektorsport.cz

 

Kurz pro instruktory jógy akreditovaný MŠMT

Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro ty z vás, kteří se chcete stát lektorem jógy. Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.

Cena: 19 800,- Kč

Kurz se v roce 2023 nebude otevírat.
Kurz je vhodný pro ty z vás, kteří chcete získat znalosti o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv sport a pohyb v běžném životě, nebo chcete prohloubit svou jógovou praxi.
Principy zdravého pohybu se prolínají celým kurzem, naučíte se jak je aplikovat v praxi, nebude tedy problém sestavit lekci pro jakéhokoliv klienta. V průběhu kurzu budete seznámeni s běžnými jógovými ásanami (pozicemi), přechody mezi nimi, jejími nejběžnějšími styly a dalšími praktikami (dechová cvičení, relaxační techniky) a se zásadami řazení pozic do sekvencí. Zdravý pohyb vychází z vývojové kineziologie, které se budeme v kurzu také věnovat.
Po absolvování tohoto kurzu vás rádi přivítáme do našeho týmu.
Možnost získání živnostenského listu pro odbornou způsobilost „Instruktor jógy“ na základě akreditace udělené MŠMT ČR, č.j. 103/2018-50 ze dne 4.12.2018.

Přihlášku ke stažení naleznete zde. Vaše přihláška bude závazná po zaplacení zálohy 3.000,-Kč. Pokud se kurz nebude moci konat z důvodu vládních nařízení živě, budou Vám peníze vráceny.

Spolu s přihláškou nám, prosím, zašlete svůj motivační dopis, ve kterém nastíníte, proč se chcete stát instruktorem jógy a proč právě vy jste vhodným kandidátem být pro další lidi průvodcem jógou.

Program
teoreticko – obecná část 57 hodin (výuková hodina = 45min)
anatomie 10
fyziologie 10
traumatologie a první pomoc 2
vývojová kineziologie 10
pedagogika 4
psychologie 4
hygiena sportu a výživa 5
právní a ekonomická problematika ve sportu 2
didaktika lekce a komunikační dovednosti 10

praktická část – specializace 100 hodin
metodika vedení lekcí 20
jóga a jógová terapie 60
filozofie a historie jógy 20

+ Samostatná praxe (není zahrnuta v ceně kurzu, je možné ji splnit v místě svého bydliště)

Forma výuky: 7 víkendových seminářů (pátek – neděle)

Podmínky ke splnění požadavků odborného programu Instruktor jógy:
1. Docházka na víkendových seminářích (min. 90% účast).
2. Písemný test: všeobecná část – probíhá hned následující víkend po absolvování teoreticko-obecné části kurzu, je zaměřený především na anatomii a fyziologii, test trvá 1 hodinu.
3. Odevzdání seminární práce – dle vybraného tématu ze seznamu nebo téma vlastní, které je však schváleno lektorem. Seminární práce musí být v rozsahu 10 – 15 stran. Práce musí mít titulní stranu (seminární práce kurzu „Instruktor jógy“, 2019, JT1, jméno studenta), obsah, úvod, hlavní stať, závěr, použitá literatura. Písmo Calibri/velikost písma 11/řádkování 1,5/zarovnání do bloku/číslování stran nahoře uprostřed. Práci student zašle v tištěné podobě nejpozději 3 týdny před závěrečnou zkouškou, nebo ji předá osobně.
4. Návštěva minimálně 20 hospitačních lekcí jógy u minimálně 3 různých lektorů. Hospitační list student odevzdá nejdéle 14 dní před závěrečnou zkouškou osobně, nebo případně zašle poštou.
5. Videonahrávka vedené lekce – student natočí na DVD záznam 60 – 90 minut jím vedené lekce jógy (ve skupince instruktor + alespoň 2 cvičenci). DVD (popsané – jméno, datum narození) student odevzdá nejdéle 3 týdny před závěrečnou zkouškou osobně, nebo zašle poštou.
6. Jestliže je splněno 5 výše uvedených bodů, pak si student může zarezervovat termín závěrečné zkoušky dle vypsaných termínů.
7. Závěrečná zkouška – skládající se z písemného testu (odborná část), ústní zkoušky a praktické části.
 Písemný test: odborná část – filozofie a historie jógy, specializace.
 Ústní zkouška: student si vylosuje jednu techniku, kterou popíše a vysvětlí, a tou bude jedna ze základních technik pránájámy, koncentrace, relaxace nebo čistících technik.
 Praktická část: student si vylosuje jednu ásánu (v sanskrtu) a tu zadá jako instruktor cvičencům. Vysvětlí z jaké pozice vyjde (výchozí pozice), popíše průběh pozice včetně dýchání, vysvětlí cíl pozice a důvod provádění pozice. Dále uvede nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení.
8. Oprava zkoušky: pokud student nezvládne na první pokus nějakou z písemných či praktických zkoušek, může si danou část zopakovat za poplatek v dalším termínu. Nejdéle však do 1 roku od ukončení kurzu.

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
1. VÍKEND 9. – 11. 9. 2022
Pátek 9.9. 16-20h
Sobota 10.9. 8-12h a 13-19h
Neděle 11.9. 8-12h a 13-17h

2. VÍKEND 7. – 9. 10. 2022
Pátek 7.10. 16-20h
Sobota 8.10. 8-12h a 13-19h
Neděle 9.10. 8-12h a 13-17h

3. VÍKEND 4. – 6. 11. 2022
Pátek 4.11. 16-20h
Sobota 5.11. 8-12h a 13-19h
Neděle 6.11. 8-12h a 13-17h

4. VÍKEND 2. – 4. 12. 2022
Pátek 2.12. 16-20h
Sobota 3.12. 8-12h a 13-19h
Neděle 4.12. 8-12h a 13-17h

5. VÍKEND 6. – 8. 1. 2023
Pátek 6.1. 16-20h
Sobota 7.1. 8-12h a 13-19h
Neděle 8.1. 8-12h a 13-17h

6. VÍKEND 27. – 29 .1. 2023
Pátek 27.1. 16-20h
Sobota 28.1. 8-12h a 13-19h
Neděle 29.1. 8-12h a 13-17h

7. VÍKEND 17. – 19. 2. 2023
Pátek 17.2. 16-20h
Sobota 18.2. 8-12h a 13-19h
Neděle 19.2. 8-12h a 13-17h

Přihlášku ke stažení naleznete zde. Vyplněnou přihlášku a motivační dopis zašlete na: kristlova@vektorsport.cz

Těšíme se na setkávání!

Tým jógové terapie Pardubice

 

Asana na únor

Páščimottanásana (pozice kleští)

Pozice kleští patří do kategorie pozic v sedu. Tyto pozice uvolňují tělo, zbavují ho napětí a pomáhají znovu najít ztracenou rovnováhu. Předklony posilují vnitřní orgány a zklidňují nervy, vyrovnávají nepříznivé důsledky stresu.

V pozici hole s nádechem zvedněte ruce do vzpažení, nepropínejte lokty, mějte je mírně pokrčené. Další možnost je, že si lokty „opřete“ o pomyslný stoleček a odtlačíte se od nich. S výdechem se rovně předklánějte. (Pozor! Abyste se rovně předkláněli, je třeba dívat se šikmo nahoru. Pokud oči jdou směrem dolů, i tělo jde podle nich). Provádějte předklon co nejdéle s rovnými zády. Až budete na konci, s výdechem uchopte prsty na nohách. S nádechem se ostřeji přitáhněte rukama a zvedněte pokrčené paže v loktech nahoru (zvýšíte intenzitu) a ještě jednou zvednutím pohledu a hrudníku ho protlačte dopředu. S výdechem se přibližte k nohám co nejblíže. Buď směřujte pohledem přes prsty nohou do dálky, nebo na konci pohybu zkuste spojit hlavu a nohama. Pokud nemáte takovou flexibilitu v bederní páteři, ukončete pozici pouze překlopením v kyčlích, aby pocitově Vaše hlava stále stoupala vzhůru, buďte trpěliví ve cvičení, trpělivost se vyplatí a Vaše tělo se stane pružnější.

Benefity: protažení zadní strany těla, masáž břišních orgánů, podpora vylučování a metabolismu, silná stimulace endokrinního systému. Pozice je vhodná pro ledviny, jejichž činnost harmonizuje. Díky poloze pánve dochází k silné stimulaci pohlavních orgánů, může dojít k zlepšení problémů s impotencí a podpoře libida.

Kontraindikace: problémy s břišními orgány, příliš zkrácené svaly na zadní straně těla, těhotenství.

Tip! Pokud není možné dosáhnout na chodidla, nechte si pokrčené dolní končetiny v kolenech, použijte pásek, nebo rukama uchopte holeně.

Skrytá tajemství páščimóttanásany

Tělo i hlava se dotýkají, spojují svou sílu a vytvářejí hluboký vnitřní klid. Dochází k propojení duše, mysli i těla v jeden celek. Splynutí je důležitá lekce, kterou nám ásana předává. Z hlubokého nitra vychází zjemnění, ale zároveň sílí expanze. Dualita je základem západního přemýšlení a vnímání, vnímání celistvosti je směr východu. Co tedy existuje – dualita, nebo jednota?

Při praxi vnímáme své tělo v rovině jeho pohybu. Pokud se tělo špatně ohýbá, nechce se sklonit, nenaznačuje nám, že někde existují jistá mentální omezení. Není projev bytosti – ego – zapojeno do těla a neomezuje ho? Pozice kleští protahuje svaly, zároveň ale uvolňuje limity lidského myšlení, pocity a porozumění. Splynutí horní a dolní poloviny těla je velmi dobře vyjádřeno faktem nemožnosti ohlédnout se zpět, nahoru nebo za sebe. Hluboký sklon hlavy je vyjádřením a přijetím situací života s pokorou. V trpělivosti a splynutí následně zůstáváme po protažení a uvolnění.

 

DETOX víkend

Jarní úklid? Ano, v sobě…

Kdy? 13-15.4.2018

Kde? Kuks…

Za kolik? Ubytování a program 1.800,-Kč (+ objednávka sirupu dle délky Detoxu), ubytování ve 3 lůžkových pokojích.

Jestli na jaře přemýšlíme o jarním úklidu, týká se to smýčení a leštění domácnosti.

Buďte ale sobečtí a myslete především na sebe! Je to hlavně naše tělo, které si jarní úklid zaslouží. Obměňte stravu. Zařaďte více ovoce a zeleniny a další zdroje vlákniny, jako jsou luštěniny či celozrnné pečivo. Vyhněte se tučným, mastným a sladkým jídlům. Jezte pravidelně, menší porce, pětkrát denně.

Přípravu na očistný víkend začnete již od středy, ze stravy vyřadíte maso, mléčné a moučné výrobky, budete pít zeleninové a ovocné šťávy, čerstvou, nebo lépe lehce podušenou zeleninu, večer potom čaj z listu sennny, který Vám pomůže se vyprázdnit (pohyb střev ustává pokud nepřijímáme potravu). V pátek již budete pít pouze vodu, nebo Neera sirup.

3 dny: zkušební verze, vystačí Vám půllitrové balení Neera sirupu. Pročištění proběhne hlavně v trávicím traktu, ale hlubší „usazeniny“ se neodplaví. Můžete po návratu domu s detoxikační kůrou pokračovat (celková doba 7-zlatá střední cesta – 990,-Kč, nebo 10 dní – standardní verze, doporučovaná tvůrci programu, ponechává tělo v očistném režimu delší dobu a přináší optimální, hloubkový účinek – 1520,-Kč.

Nástup v pátek mezi 16 a 18 hodinou. Konec v neděli kolem poledne. Celou dobu budeme pouze pít, budeme bez jakékoliv stravy. Máte možnost pít čistou vodou , nebo sirup „Neera“, který je vhodnější pokud nemáte s hladovkou a půstem žádné zkušenosti, pocit hladu se nedostaví a lépe se překonává. Budeme meditovat, kreslit mandaly, pracovat s podvědomím, hledat odpovědi na otázky, chodit do lesa a k vodě, praktikovat jógová cvičení, relaxovat.

Detox program: lymfatická masáž nohou, ionizační čištění těla, detox maska na obličej, očistné techniky.

Co s sebou? Podložku na cvičení a lehkou deku na přikrytí při relaxacích. Vhodné oblečení na venkovní procházky. Pokud budete chtít nápoj Neera udržet po celý den teplý (je to lepší), pak nezapomeňte na termosku. 10 ks citronu. Pastelky!!!.

Těšíme se na Vás

Za tým „ukliď si ve svém těle“

Gábina&Hanka

P.s.: pro závazné přihlášení je třeba zaplatit zálohu 500,-Kč na účet: 2700833555/2010

DETOX víkend