Kurz pro instruktory jógy akreditovaný MŠMT

Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro ty z vás, kteří se chcete stát lektorem jógy. Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.

Cena: 19 800,- Kč
Kurz je vhodný pro ty z vás, kteří chcete získat znalosti o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv sport a pohyb v běžném životě, nebo chcete prohloubit svou jógovou praxi.
Principy zdravého pohybu se prolínají celým kurzem, naučíte se jak je aplikovat v praxi, nebude tedy problém sestavit lekci pro jakéhokoliv klienta. V průběhu kurzu budete seznámeni s běžnými jógovými ásanami (pozicemi), přechody mezi nimi, jejími nejběžnějšími styly a dalšími praktikami (dechová cvičení, relaxační techniky) a se zásadami řazení pozic do sekvencí. Zdravý pohyb vychází z vývojové kineziologie, které se budeme v kurzu také věnovat.
Po absolvování tohoto kurzu vás rádi přivítáme do našeho týmu.
Možnost získání živnostenského listu pro odbornou způsobilost „Instruktor jógy“ na základě akreditace udělené MŠMT ČR, č.j. 103/2018-50 ze dne 4.12.2018.

Přihlášku ke stažení naleznete zde.

Spolu s přihláškou nám, prosím, zašlete svůj motivační dopis, ve kterém nastíníte, proč se chcete stát instruktorem jógy a proč právě vy jste vhodným kandidátem být pro další lidi průvodcem jógou.

Program
teoreticko – obecná část 57 hodin
anatomie 10
fyziologie 10
traumatologie a první pomoc 2
vývojová kineziologie 10
pedagogika 4
psychologie 4
hygiena sportu a výživa 5
právní a ekonomická problematika ve sportu 2
didaktika lekce a komunikační dovednosti 10

praktická část – specializace 100 hodin
metodika vedení lekcí 20
jóga a jógová terapie 60
filozofie a historie jógy 20

+ Samostatná praxe (není zahrnuta v ceně kurzu, je možné ji splnit v místě svého bydliště)

Forma výuky: 7 víkendových seminářů (pátek – neděle)

Podmínky ke splnění požadavků odborného programu Instruktor jógy:
1. Docházka na víkendových seminářích (min. 90% účast).
2. Písemný test: všeobecná část – probíhá hned následující víkend po absolvování teoreticko-obecné části kurzu, je zaměřený především na anatomii a fyziologii, test trvá 1 hodinu.
3. Odevzdání seminární práce – dle vybraného tématu ze seznamu nebo téma vlastní, které je však schváleno lektorem. Seminární práce musí být v rozsahu 10 – 15 stran. Práce musí mít titulní stranu (seminární práce kurzu „Instruktor jógy“, 2019, JT1, jméno studenta), obsah, úvod, hlavní stať, závěr, použitá literatura. Písmo Calibri/velikost písma 11/řádkování 1,5/zarovnání do bloku/číslování stran nahoře uprostřed. Práci student zašle v tištěné podobě nejpozději 3 týdny před závěrečnou zkouškou, nebo ji předá osobně.
4. Návštěva minimálně 20 hospitačních lekcí jógy u minimálně 3 různých lektorů. Hospitační list student odevzdá nejdéle 14 dní před závěrečnou zkouškou osobně, nebo případně zašle poštou.
5. Videonahrávka vedené lekce – student natočí na DVD záznam 60 – 90 minut jím vedené lekce jógy (ve skupince instruktor + alespoň 2 cvičenci). DVD (popsané – jméno, datum narození) student odevzdá nejdéle 3 týdny před závěrečnou zkouškou osobně, nebo zašle poštou.
6. Jestliže je splněno 5 výše uvedených bodů, pak si student může zarezervovat termín závěrečné zkoušky dle vypsaných termínů.
7. Závěrečná zkouška – skládající se z písemného testu (odborná část), ústní zkoušky a praktické části.
 Písemný test: odborná část – filozofie a historie jógy, specializace.
 Ústní zkouška: student si vylosuje jednu techniku, kterou popíše a vysvětlí, a tou bude jedna ze základních technik pránájámy, koncentrace, relaxace nebo čistících technik.
 Praktická část: student si vylosuje jednu ásánu (v sanskrtu) a tu zadá jako instruktor cvičencům. Vysvětlí z jaké pozice vyjde (výchozí pozice), popíše průběh pozice včetně dýchání, vysvětlí cíl pozice a důvod provádění pozice. Dále uvede nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení.
8. Oprava zkoušky: pokud student nezvládne na první pokus nějakou z písemných či praktických zkoušek, může si danou část zopakovat za poplatek v dalším termínu. Nejdéle však do 1 roku od ukončení kurzu.

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
1. VÍKEND 18. – 20. 9. 2020
Pátek 18.9. 15-20h
Sobota 19.9. 9-19h
Neděle 20.9. 9-16h

2. VÍKEND 9. – 11. 10. 2020
Pátek 9.10. 15-20h
Sobota 10.10. 9-19h
Neděle 11.10. 9-16h

3. VÍKEND 6. – 8. 11.2020
Pátek 6.11. 15-20h
Sobota 7.11. 9-19h
Neděle 8.11. 9-16h

4. VÍKEND 11. – 13. 12. 2020
Pátek 11.12. 15-20h
Sobota 12.12. 9-19h
Neděle 13.12. 9-16h

5. VÍKEND 8. – 10. 1. 2021
Pátek 8.1. 15-20h
Sobota 9.1. 9-19h
Neděle 10.1. 9-16h

6. VÍKEND 5. – 7 .2. 2021
Pátek 5.2. 15-20h
Sobota 6.2. 9-19h
Neděle 7.2. 9-16h

7. VÍKEND 26. – 28. 2. 2021
Pátek 26.2. 15-20h
Sobota 27.2. 9-19h
Neděle 28.2. 9-16h

Přihlášku ke stažení naleznete zde. Vyplněnou přihlášku a motivační dopis zašlete na: kristlova@vektorsport.cz

Těšíme se na setkávání!

Tým jógové terapie Pardubice